Verkoop onder

verlaagd btw*

tarief mogelijk!

De partijen verklaren dat de elementen voorhanden zijn die de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% conform artikel 1quater, § 3 KB nr. 20 rechtvaardigen, te weten:

 

1. er werd door de overdrager een verklaring ingediend conform artikel 1quater, § 3, 2e lid, 2° a) KB nr. 20 op …. [datum indiening verklaring], mede ondertekend door de verkrijger-natuurlijke persoon;

 

2. de levering heeft betrekking op een nieuwe woning die als enige woning wordt gebruikt door de verkrijger-natuurlijke persoon. De verkrijger-natuurlijke persoon verklaart bijgevolg geen onverdeeld zakelijk recht in een andere woning te hebben (met uitzondering van een of meerdere andere woningen die ingevolge erfenis zijn verkregen en met uitzondering van een andere woning die de verkrijger betrekt als eigen woning waar hij zijn domicilie heeft gevestigd en die uiterlijk op 31 december van het jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming van de nieuwe woning wordt verkocht);

 

3. de levering heeft betrekking op een nieuwe woning die hoofdzakelijk als eigen woning wordt gebruikt door de verkrijger-natuurlijke persoon die er zonder uitstel zijn domicilie zal hebben;

 

4. de overdrager heeft de afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw uitgevoerd;

 

5. de totale bewoonbare oppervlakte is niet meer dan 200 m².

 

De verkrijger-natuurlijker persoon is op de hoogte dat het verlaagde tarief enkel volledig kan behouden blijven als deze woning tot 31 december van het 5e jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming van de woning

 

1° zijn enige woning is;

2° zijn eigen woning is;

3° de maximale bewoonbare oppervlakte niet meer dan 200 m² is.

 

KEER TERUG

verlaagd btw